Naprapat

Välkommen till Naprapaten


Naprapatisk manuell terapi – minskar smärta och återskapar funktion.


Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i hela det neuromuskuloskeletala systemet. I behandlingen tas hänsyn till såväl leder och skelett som muskler och övriga mjukdelar och just denna helhetssyn där specifik och hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi kombineras med goda kunskaper inom ortopedisk och annan konventionell medicin är själva kärnan inom naprapati.


En naprapat arbetar främst med sina händer och kombinerar på ett effektivt sätt olika manuella behandlingstekniker. Oftast kombineras ledspecifika behandlingstekniker som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och stretching.


Leg. naprapat Patrik Skarped har varit verksam sedan 1988 och använder sig även av stötvågsbehandling och diagnostiskt ultraljud.


För att nå ett varaktigt resultat är naprapaten noga med att motivera patienten att själv vara delaktig i rehabiliteringen och behandlingen följs vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.VÄRK?

 

Har du värk? 


Då kan ett behandlingspaket inkl träning vara lösningen för dig. 


En värkrehab består av 8 st behandlingar som utförs av Leg. Naprapat. Dessutom får du träningsprogram inklusive instruktioner. Träning hos HKTräningscenter ingår under 2 månader.


Vad kan naprapaten behandla?

De flesta typer av akuta och kroniska besvär relaterade till muskler och leder. Genom att kombinera olika behandlingstekniker som reducerar både muskelsmärta och nedsatt rörlighet kan vi uppnå optimal behandlingseffekt.


Symptom vi behandlar klicka härTjänster


Klicka på respektive tjänst för mer information:


* Naprapati


* Stötvågsbehandling


* Diagnostiskt Ultraljud


* Massage


* Kroppsanalys/Inbody