Tips när du ska sätta mål!

Tips när du ska sätta mål!


SMART-metoden


Mål är helt avgörande för framgång inom många områden i livet och framförallt när det gäller träning. För att lyckas med att sätta mål finns det flera olika metoder till stöd. En av de mest använda och effektiva modellerna för att sätta mål är SMART-metoden.


SMART-metoden bygger på att dina mål ska vara:
• Specifika
• Mätbara
• Accepterade
• Realistiska
• Tidsatta


Följ dessa fem steg för att sätta dina SMARTa träningsmål:

1. Skriv ned det som är specifikt.
Använd aktiva ord som innebär en riktning exempelvis öka, minska, utveckla. Ett exempel kan vara ”öka min uthållighet”.


2. I nästa steg tar du fram vad som är eller skulle kunna gå att mäta.
Det som går att mäta blir genomfört. Ett exempel på vad du kan mäta relaterat till ”öka min uthållighet” kan vara ”springa 10km under 55 min. Givet att du i dagsläget exempelvis springer 10 km på 60 min.


3. Finns acceptans för målet?
Mål måste vara accepterade. Mål tenderar att bli bäst om de sätts tillsammans med de som skall uppfylla dem.


4. Går målet att nå – är det realistiskt?
Målet måste vara nåbart, realistiskt. I början av sin träning är det lätt hänt att man sätter för höga mål. Det kan dock vara bra att sätta ett lägre mål till en början och öka utmaningen med tiden.


5. När skall målet vara nått?
Att sätta tiden är lika viktigt som målet självt. För kort tid gör även ett realistiskt mål omöjligt och vice versa. Om du t.ex. har ett år som mål, kan det även vara en god idé att bryta ned målet till delmål.