Diagnostisk ultraljudsundersökning

Vi tränar för att bli äldre - Hela Kroppen, hela livet

Diagnostisk ultraljudsundersökning


Diagnostisk ultraljudsundersökning används för att ännu bättre säkerställa vilken struktur som orsakar smärta eller nedsatt funktion. Med diagnostiskt ultraljud kan man också se omfattningen av en skada och även följa läkningsprocessen över tid. Ultraljudsundersökning lämpar sig väldigt bra som komplement.


För mer information kontakta oss.


Det är Patrik Skarped som utför diagnostisk ultraljudsundersökning.


Ovan syns till vänster en knäled där det mörka stråket är ledbrosk och till höger en menisk.