Personuppgiftspolicy FAQ1. Vilka är HKTräningscenter?


HKTräningscenter AB ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara vid ett fysiskt besök hos oss, på hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på någon av våra utbildningar, seminarier, mässor eller annat sätt.


HKTräningscenter går att nå på följande sätt:


Post- och besöksadress: HKTräningscenter AB, Kungsgatan 50, 681 31 Kristinehamn


Tel: 0550-16501 E-post: info@hktraningscenter.se


2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy


Denna policy gäller för användare/kunder/klienter som besöker oss och/eller handlar/bokar något via hemsidan www.hktraningscenter.se Den gäller också vid nyttjande av någon av våra program, appar och/eller tjänster samt våra kanaler på sociala medier.


Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.


3. Vilka data samlar HKT in och hur används den


Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att HKTräningscenter ska kunna fullfölja åtaganden och identifiera dig som användare/kund. Vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.


Som personuppgiftsansvarig har HKTräningscenter ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi sparar dina uppgifter i 10 år enligt försäkringsavtalslagen om du har behandlats för skada hos oss.


4. Säkerhet


HKTräningscenter skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar.

Anställda på HKTräningscenter samt eventuella personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa HKTräningscenters interna informationssäkerhetspolicy.


Personuppgifter som skickas in till HKTräningscenter utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana jobb ansökningar samt support- eller avtalsärenden.


5. Hur används cookies


Läs mer om cookies här


6. Hur används personuppgifter inom marknadsföring?


HKTräningscenter använder i första hand mail för att skicka månadsbrev och för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som kund. I mailsystemet för utskick lagras namn och mailadress.


7. Överföring av information


Vi lämnar inte ut din information till tredje part i syfte av marknadsföring.


8. Ändringar av denna personuppgiftspolicy


Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.