Personuppgiftspolicy


Personuppgiftspolicy


Version maj 2018


Din integritet är viktig för oss på HKTräningscenter och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare av våra program och tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur HKTräningscenter AB behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.1. Vilka är HKTräningscenter?


2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy


3. Vilka data samlar HKT in och hur används den


4. Säkerhet


5. Hur används cookies


6. Hur används personuppgifter inom marknadsföring?


7. Överföring av information


8. Ändringar av denna personuppgiftspolicy