Företag

Hur viktig är personalen i ert företag?


En frisk personal är lönsam. HKTräningscenter erbjuder företag att teckna avtal för sin personal.

Vi skräddarsyr en lösning för ert företag. Det kan både handla om aktiviteter hos er eller hos oss. Att låta personalen träna och/eller få behandlingar eller att låta oss leda ett inspirerande föredrag.


De positiva effekterna för företaget är:


Mindre korttidsfrånvaro

Högre arbetseffektivitet (mindre övertidstimmar, färre anställda)

Ökad kvalité (bättre ”produkt” med mindre fel och reklamationer)

Ökad kvantitet (fler säljbesök, fler offerter, fler producerande enheter)

Snabbare och mindre omfattande rehabilitering

Mindre ohälsa

Framför allt en motiverad personal


Positiva effekter för din personal, minskad risk för:


Stress

Depression

Övervikt

Hjärt- och kärlsjukdomar

Dåligt immunförsvar

Sömnsvårigheter


Naprapatbehandling är avdragsgill för företag


Företag har möjlighet till skattefri behandling hos naprapat för deras anställda under åtgärden 'rehablitering och förebyggande behandling'. Rehabilitering är en individuell åtgärd riktad mot att göra att den anställda kan utföra sina arbetsuppgifter utan problem eller återgå till jobbet så snart som möjligt.


Läs mer på skatteverkets hemsida.


Naprapatbehandling räknas inte som friskvård när det gäller avdragsrätt för företag. Däremot är massage avdragsgillt för företag under rubriken friskvård. Vi har erfaren och duktig massör hos oss.


För mer information ring oss för att boka ett möte 0550-16501 alt maila info@hktraningscenter.se

så tar vi kontakt med er inom kort.