Milon - effektivträning

Vi tränar för att bli äldre - Hela Kroppen, hela livet

Enkelt, Säkert och Effektivt ~världens bästa maskiner i Kristinehamn

 

Träning har aldrig varit enklare, säkrare, snabbare och effektivare! Världens bästa maskinträning finns i Kristinehamn!

Glöm gjutjärn, hydraulik och luftcylindrar. Milon™ arbetar med elektroniska vikter upp till 180 kg som precisionsstyrs enligt dina personliga inställningar.

 

1. Sätt i ditt kort och maskinen ställer in sig efter just din kropp

2. Maskinen kommer ihåg vilka vikter du hade senast. Du reglerar vikten enkelt med plus och minus och ställer in olika vikter koncentriskt och excentriskt (en stor del av hemligheten).

3. Att träna igenom hela kroppen tar bara 17,5 minuter, två varv tar 35 minuter. Du tränar 60 sekunder, vilar 30 sekunder och följer enkelt färgväxlingarna i mittpelaren.

 

 

ETT EFFEKTIVT PASS PÅ 17,5 MINUTER MED MILON!

Kan det vara sant? Javisst!

 

Du tränar alltid rätt!

Du behöver inte längre ställa in maskinerna!

Du behöver inte längre köa!

Du tränar 40% effektivare!

Med Milon-systemt är detta möjligt tack vare samspelet mellan tre nyckelkomponenter;

 

ENKELT

eftersom Milon-maskinerna ställer in sig själva (minnesfunktion). Vid första introduktionen sparas dina personliga maskininställningar på ett chipkort och vid nästa träningstillfälle ställer maskinerna in sig automatiskt. Du som medlem behöver alltså inte längre utföra några inställningar utan kan koncentrera dig helt och fullt på din träning.

 

SÄKERT

eftersom alla individuella inställningar är lagrade på chipkortet. Maskinerna ställs in och ändras tillsammans med instruktör eller naprapat och därmed undviks vanliga fel som t.ex. fel inställning av motstånd eller rörelsebegränsningar.

 

EFFEKTIVT

eftersom Milon-maskinerna är försedda med elektroniskt motstånd istället för vikter. Detta medför att olika motstånd kan ställas in för excentrisk och koncentrisk rörelse varvid träningseffektiviteten ökar med upp till 40%.

 

FÖR BRA, MEN SANT!

Vill du testa MILON klicka här

 

 

Vi tränar för att bli äldre - hela kroppen, hela livet