Företag

Vi tränar för att bli äldre - Hela Kroppen, hela livet

Hur viktig är personalen i ert företag?

 

En frisk personal är lönsam. HK Träningscenter erbjuder alla företag att teckna avtal för sin personal. Vi skräddarsyr en lösning för alla företag. Det kan både handla om att låta personalen träna hos oss och/eller få behandlingar eller att låta oss leda inspirerande träning hos er.

 

Vi kan också utföra tester på er personal.

 

De positiva effekterna för företaget är:

 

Mindre korttidsfrånvaro

Högre arbetseffektivitet (mindre övertidstimmar, färre anställda)

Ökad kvalité (bättre ”produkt” med mindre fel och reklamationer)

Ökad kvantitet (fler säljbesök, fler offerter, fler producerande enheter)

Snabbare och mindre omfattande rehabilitering

Mindre ohälsa

Framför allt en motiverad personal

 

Positiva effekter för din personal, minskad risk för:

 

Stress

Depression

Övervikt

Hjärt- och kärlsjukdomar

Dåligt immunförsvar

Sömnsvårigheter

 

Teckna företagsavtal med HK Träningscenter och ni får:

 

Rabatt på träningskort och behandlingar

Med träning hos oss kan alla hitta tid att träna då vi har öppet kl04.30-23.00 året runt

Möjlighet att betala hela eller en del av den anställdas träningskort

Möjlighet till en analys för att exakt kartlägga er företags status

Givetvis så kan vi skräddarsy ett helt friskvårdspaket utifrån era önskemål.

 

För mer information maila info@hktraningscenter.se så tar vi kontakt med er inom kort.