Företag

Vi tränar för att bli äldre - Hela Kroppen, hela livet

Hur viktig är personalen i ert företag?


En frisk personal är lönsam. HK Träningscenter erbjuder företag att teckna avtal för sin personal.

Vi skräddarsyr en lösning för ert företag. Det kan både handla om att låta personalen träna hos oss och/eller få behandlingar eller att låta oss leda inspirerande träning och föredrag hos er.


De positiva effekterna för företaget är:


Mindre korttidsfrånvaro

Högre arbetseffektivitet (mindre övertidstimmar, färre anställda)

Ökad kvalité (bättre ”produkt” med mindre fel och reklamationer)

Ökad kvantitet (fler säljbesök, fler offerter, fler producerande enheter)

Snabbare och mindre omfattande rehabilitering

Mindre ohälsa

Framför allt en motiverad personal


Positiva effekter för din personal, minskad risk för:


Stress

Depression

Övervikt

Hjärt- och kärlsjukdomar

Dåligt immunförsvar

SömnsvårigheterFör mer information ring oss för att boka ett möte 0550-16501 alt maila info@hktraningscenter.se

så tar vi kontakt med er inom kort.